Wystawcy

Morski Oddział Straży Granicznej w Szczecinie

Morski Oddział Straży Granicznej jako jedyny w SG zajmuje się ochroną granicy państwowej na lądzie i morzu, kontroluje ruch graniczny, zapobiega i przeciwdziała nielegalnej migracji oraz zajmuje się pracą operacyjną i śledczą. Podczas Targów Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej będą mieli okazję: – poznać warunki rekrutacji – poznać […]

czytaj więcej

Mapa Akademicka – informator o studiach i uczelniach

Mapa Akademicka to największy projekt edukacyjny tego typu w Polsce, który co roku wspiera maturzystów i studentów w kształtowaniu ścieżki nauki, edukacji i kariery. Wyłącznym wydawcą Mapy Akademickiej jest Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania. Celem i misją Stowarzyszenia jest wspieranie uczniów, studentów i doktorantów w prowadzeniu działalności badawczo-naukowej m.in. w [...]

czytaj więcej

Amazon Apprenticeship

Amazon Apprenticeship Program Stażowy w Amazon to coś więcej niż tylko praca, to program edukacyjny i jednocześnie trampolina do kariery. Stawiamy na kompetencje przyszłości w obszarach technicznych. Pracujesz ucząc się – uczysz się pracując. Nasze programy są przeznaczone dla osób z pasją do nauki. Ludzi gotowych do rozpoczęcia swojej kariery właśnie teraz, dla absolwentów, osób […]

czytaj więcej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych został utworzony w 1934 roku po kilkuletnim procesie reformowania systemu ubezpieczeń społecznych. ZUS powstał na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem (Dz.U. z 1933 r. nr 51, poz. 396) i rozporządzenia prezydenta RP z dnia 24 października 1934 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. z 1934 r. nr 95, poz. 855). [...]

czytaj więcej

Uniwersytet Zielonogórski

Jesteśmy młodą uczelnią, która dynamicznie się rozwija i stale unowocześnia. Dzięki swojemu potencjałowi, profesjonalnej kadrze oraz bogatej bazie naukowej pomożemy Ci zdobyć wykształcenie, o jakim marzysz. Wybieraj spośród 12 wydziałów, ponad 60 kierunków i wielu specjalizacji. Doskonal z nami swoje umiejętności i dziel się pasją w różnorodnych kołach naukowych i organizacjach studenckich. [...]

czytaj więcej

Akademicki Szczecin – spotkanie i wykład podczas targów.

Akademicki Szczecin zaprasza na studia! Jak się studiuje w Szczecinie? Jak wygląda rekrutacja na szczecińskie Uczelnie? Podczas spotkania omówimy możliwości rozwoju osobistego i zawodowego w Szczecinie, prezentując w szczególności: oferty szczecińskich ośrodków akademickich, specyfikę wiodących branż, kształtujących rynek pracy, programy samorządowe dekowanych studentom i absolwentom; [...]

czytaj więcej

Uniwersytet Pomorski w Słupsku

W Uniwersytecie dawniej Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie ok.  4000 studentów na studiach I, II i III stopnia. Uczelnia kształcąc od lat humanistów i pedagogów coraz intensywniej kładzie nacisk na poszerzanie oferty edukacyjnej o kierunki medyczne, inżynierskie oraz praktyczne, które stwarzają absolwentom szerokie perspektywy na rynku pracy. Już od przyszłego roku akademickiego w [...]

czytaj więcej

Zachodniopomorska Szkoła Biznesu ANS w Szczecinie

Uczymy nowocześnie i kreatywnie W Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu stawiamy na praktykę! Studia w ZPSB to różnego rodzaju warsztaty, gry strategiczne, interaktywne wykłady, spotkania z ludźmi sukcesu. Jesteśmy partnerem w rozwoju zawodowym naszych studentów. Chcemy, aby z nami przeżywali swoje małe i duże sukcesy. Poznaj osoby, które już wybrały ZPSB! Sprawdź ofertę edukacyjną i rozwijaj [...]

czytaj więcej

Wydział Budownictwa i Architektury ZUT

Czy patrząc na dowolny obiekt budowlany (budynek, ale też most, autostradę i wszystkie konstrukcje wykonane przez człowieka) zastanawiałeś się, ilu ludzi uczestniczyło w jego powstawaniu. Powiesz murarz. I masz rację. Bez niego nie powstanie żaden budynek. Ale to była tylko osoba, która fizycznie wznosiła mury. On jednak nie pracował sam, ale pod nadzorem określonej osoby. […]

czytaj więcej

Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie jest uczelnią młodą, zorientowaną na nowoczesność, aspirującą do miana międzynarodowej i interdyscyplinarnej. Jest to pierwsza i jedyna publiczna uczelnia artystyczna w Polsce, która łączy kształcenie studentów w dwóch dyscyplinach: sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne. W roku akademickim 2019/2020 kształcimy 770 studentów na dwóch kolegiach. Kolegium Sztuk [...]

czytaj więcej

Patronat: