Akademia Sztuki w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie jest uczelnią młodą, zorientowaną na nowoczesność, aspirującą do miana międzynarodowej i interdyscyplinarnej. Jest to pierwsza i jedyna publiczna uczelnia artystyczna w Polsce, która łączy kształcenie studentów w dwóch dyscyplinach: sztuki muzyczne oraz sztuki plastyczne.

W roku akademickim 2019/2020 kształcimy 770 studentów na dwóch kolegiach.

Kolegium Sztuk Muzycznych to trzy wydziały:

– Wydział Edukacji Muzycznej

– Wydział Instrumentalny

– Wydział Wokalny

Kolegium Sztuk Wizualnych to pięć wydziałów:

– Wydział Architektury Wnętrz

– Wydział Grafiki

– Wydział Malarstwa

– Wydział Sztuki Mediów

– Wydział Wzornictwa

Nasze największe atuty to przede wszystkim kadra i zaplecze sprzętowe. Nasi wykładowcy to czynni artyści i teoretycy – zdobywający nagrody, koncertujący i wystawiający swoje prace na całym świecie. To także przedstawiciele branży kreatywnej. Studenci naszej uczelni mają do dyspozycji najnowocześniej wyposażone pracownie, laboratoria, studia i sale wykładowe. Specjalnie dla potrzeb rozwoju studentów i współpracy z branżą kreatywną powstało CPK – Centrum Przemysłów Kreatywnych – najnowocześniejsze laboratoria i pracownie do przygotowania prototypów, studia do nagrań audio i wideo a także studia fotograficzne.

Wśród zapraszanych do współpracy profesorów na gościnne wykłady, master-class i warsztaty znajdują się wybitni artyści i dydaktycy z największych ośrodków akademickich Europy.

Wprowadzamy naszych absolwentów na rynek pracy, współpracując z branżą kreatywną w całej Polsce. Nasi absolwenci są wziętymi grafikami, artystami wystawiającymi się wśród najlepszych, muzykami grającymi w najlepszych orkiestrach Europy, solistami zatrudnianymi przez najlepsze sceny, designerami wspierającymi lokalny i ogólnopolski biznes.

Akademia Sztuki to także prężnie działająca instytucja kultury – organizujemy rocznie kilkaset wydarzeń kulturalnych, jak koncerty, wystawy i festiwale.

Kierunki studiów na Akademii Sztuki w Szczecinie:

 •   Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna

Specjalności:

 • Architektura wnętrz i przestrzeń wirtualna
 • Mebel i formy przestrzenne
 •   Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Specjalności (między innymi):

 • dyrygentura chóralna
 • muzyka kościelna
 • prowadzenie zespołów jazzowych i muzyki rozrywkowej z wokalistyką jazzową
 • rytmika
 • arteterapia
 •   Grafika

Specjalności:

 • Grafika artystyczna
 • Grafika Interaktywna
 • Grafika projektowa
 •   Instrumentalistyka

Specjalności:

akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klawesyn, klarnet, kontrabas,

obój, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela

 •   Malarstwo
 •   Sztuka mediów

Specjalności:

 • Sztuka mediów i animacja
 • Fotografia
 • Film eksperymentalny
 •   Wokalistyk
 •   Wzornictwo

Specjalności:

 • Komunikacja wizualna i gry komputerowe
 • Projektowanie ubioru
 • Projektowanie produktu