Uniwersytet Pomorski w Słupsku

W Uniwersytecie dawniej Akademii Pomorskiej w Słupsku studiuje obecnie ok.  4000 studentów na studiach I, II i III stopnia. Uczelnia kształcąc od lat humanistów i pedagogów coraz intensywniej kładzie nacisk na poszerzanie oferty edukacyjnej o kierunki medyczne, inżynierskie oraz praktyczne, które stwarzają absolwentom szerokie perspektywy na rynku pracy. Już od przyszłego roku akademickiego w ramach priorytetowego projektu Słupski Ośrodek Akademicki można będzie studiować, m.in. takie specjalności jak: projektowanie w automatyce i robotyce, przyrodnicze zarządzanie przestrzenią miejską, fizykochemiczna inżynieria materiałoznawstwa, gospodarka komunalnej i wodno-ściekowa, cybermedia, ochrona cyberprzestrzeni.
 
Warto podkreślić, że programy studiów opracowują wykładowcy UP wspólnie z przedstawicielami sektora biznesu oraz pracodawcami, u których studenci odbywają wielogodzinne  praktyki, przez co zyskują doświadczenie oraz kluczowe kompetencje zawodowe.  
 
Zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych oraz laboratoryjnych, w których do dyspozycji studentów oddawany jest profesjonalny sprzęt audiowizualny, jak również liczne pomoce dydaktyczne.
 
Wykłady i ćwiczenia na wielu kierunkach studiów prowadzą profesorowie wizytujący z naukowych instytucji zagranicznych, np. z Niemiec, Rosji, Turcji, czy Wielkiej Brytanii, ale, co istotne, również praktycy-przedstawiciele sektora biznesu, którzy coraz liczniej zasilają kadrę wykładowców UP.

Zastanawiasz się, dlaczego wybrać właśnie naszą Uczelnię? Zobacz i sprawdź, co nas wyróżnia:

  • wiedza i doświadczenie: od prawie 50 lat jesteśmy obecni na rynku edukacyjnym
  • szeroki profil kształcenia, nowoczesne kierunki o profilu praktycznym i programy studiów dostosowane do rynku pracy
  • atrakcyjne stypendia, Rabatowa Karta Studencka zniŻAK
  • małe grupy i indywidualne podejście do studenta, czyli komfort studiowania
  • liczne umowy i porozumienia dotyczące współpracy z firmami i instytucjami regionu słupskiego
  • dobra lokalizacja naszej Uczelni i kampusu z biblioteką, salą sportową i akademikami
  • nowoczesna baza dydaktyczna
  • duża skala wyboru dotycząca współpracy krajowej i zagranicznej: staże, wymiana semestralna, Erasmus+