Mapa Akademicka – informator o studiach i uczelniach

Mapa Akademicka to największy projekt edukacyjny tego typu w Polsce, który co roku wspiera maturzystów i studentów w kształtowaniu ścieżki nauki, edukacji i kariery. Wyłącznym wydawcą Mapy Akademickiej jest Stowarzyszenie Studentów Marketingu i Zarządzania.

Celem i misją Stowarzyszenia jest wspieranie uczniów, studentów i doktorantów w prowadzeniu działalności badawczo-naukowej m.in. w zakresie nauk ekonomicznych: zarządzania organizacją, zarządzania produkcją, zarządzania kadrami, marketingu, wprowadzania i rozwijania nowego produktu, ergonomii oraz innych obszarów z uwzględnieniem aktualnych metod, technik, narzędzi, sposobów oraz systemów pozwalających tworzyć kompleksowe raporty na temat wybranego obszaru działań oraz umożliwienie studentom uczelni wyższych oraz członkom Stowarzyszenia rozwijania się w tych dyscyplinach naukowych na czas lub w ramach wykonywania zadań członka stowarzyszenia. Celem działalności Stowarzyszenia jest również wspieranie uczniów, studentów i doktorantów w rozwoju w obszarach m.in.: edukacja, nauka, przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie, rozwój szkolnictwa i nauki, wybór ścieżki edukacji, nauki i rozwoju.

Uczelnie, rekrutacja na studia