Wydział Budownictwa i Architektury ZUT

Czy patrząc na dowolny obiekt budowlany (budynek, ale też most, autostradę i wszystkie konstrukcje wykonane przez człowieka) zastanawiałeś się, ilu ludzi uczestniczyło w jego powstawaniu. Powiesz murarz. I masz rację. Bez niego nie powstanie żaden budynek. Ale to była tylko osoba, która fizycznie wznosiła mury. On jednak nie pracował sam, ale pod nadzorem określonej osoby. Tą osobą był KIEROWNIK BUDOWY, który dbał, aby budowa przebiegała sprawnie, zgodnie z przepisami i według określonego projektu. A ten projekt składał się z wielu branż, opracowanych przez wielu projektantów specjalistów.

Pierwszy był ARCHITEKT. On zaprojektował wizję całego budynku, kształt, elewację i układ pomieszczeń. Zadbał też, by był estetyczny i wkomponowany w otoczenie. I przekazał swój projekt KONSTRUKTOROWI, który zaprojektował fundamenty, ściany i stropy, aby budynek się nie zawalił i bezpiecznie służył przez wiele lat. Ale to wciąż były tylko gołe i zimne ściany. Aby się przyjemnie mieszkało, INŻYNIER SANITARNY zaprojektował instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i wentylacyjne wewnątrz budynku. INŻYNIER SANITARNY zaprojektował też sieci na zewnątrz budynku: sieć wodociągową, aby woda z ujęcia i stacji uzdatniania wody dopłynęła do budynku; sieć kanalizacji sanitarnej, aby z budynku zostały odprowadzone ścieki; oraz kanalizacji deszczowej, aby bezpiecznie odprowadzić wody deszczowe z dachu budynku i terenu zabudowy. A jako KIEROWNIK ROBÓT nadzorował ich wykonanie. Wreszcie ARCHITEKT WNĘTRZ I OTOCZENIA. On zadbał o aranżacje wnętrza i otoczenia, aby cieszyły one oko. WZORNIK z kolei zaprojektował kształt wszystkich przedmiotów. Nawet ławeczka przed domem, to nie mogły być zbite na krzyż, nieoheblowane trzy deski.

I TERAZ UWAGA!

ARCHITEKT ukończył kierunek studiów ARCHITEKTURA i URBANISTYKA.
KONSTRUKTOR ukończył kierunek studiów BUDOWNICTWO.
INŻYNIER SANITARNY ukończył kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA.
WZORNIK studiował WZORNICTWO, a ARCHITEKT WNĘTRZ I OTOCZENIA kierunek PROJEKTOWANIE ARCHITEKTURY WNĘTRZ I OTOCZENIA.

A wszystkie te kierunki prowadzone są na WYDZIALE BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE.