Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych został utworzony w 1934 roku po kilkuletnim procesie reformowania systemu ubezpieczeń społecznych. ZUS powstał na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem (Dz.U. z 1933 r. nr 51, poz. 396) i rozporządzenia prezydenta RP z dnia 24 października 1934 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym (Dz.U. z 1934 r. nr 95, poz. 855). Rozporządzenie to doprowadziło do połączenia 5 instytucji (Izby Ubezpieczeń Społecznych, Zakładu Ubezpieczenia na Wypadek Choroby, Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków, Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, Zakładu Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników) w jeden podmiot, nazwany Zakładem Ubezpieczeń Społecznych[1].

ZUS na Targach Edukacyjnych będzie informował o prawach i obowiązkach pracownika, w tym podejmującego pierwszą pracą w kwestii ubezpieczeń społecznych, zwolnień podatkowych, prawa pracy i jakich formalności dochować lub wymagać od pracodawcy w kwestii podjęcia współpracy na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub umowy o dzieło. Jakie prawa, obowiązki i przywileje ma pracownik, który jest studentem lub uczniem.