Wystawcy

Cosinus – Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych

Bezpłatne szkoły dla dorosłych Liceum i szkoły policealne (Administracja, BHP, Florystyka, Kosmetyka, Ochrona, Opiekun medyczny, Opiekun DPS, Rachunkowość) Dlaczego Cosinus? Szukasz elastycznego rozwiązania edukacyjnego dopasowanego do swojego trybu życia? Dołącz do nas – jesteśmy całkowicie bezpłatną szkołą, która odpowiada na Twoje potrzeby. Z nami zyskujesz wszystkie uprawnienia! U nas [...]

czytaj więcej

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

W 2017 r. AMW świętowała jubileusz 95-lecia polskiego morskiego szkolnictwa wojskowego. Przez całe niemal stulecie jej społeczność tworzyli wybitni specjaliści, naukowcy, nauczyciele i wychowawcy. Dziś Akademia jest państwową uczelnią wyższą otwartą na potrzeby edukacyjne całego Pomorza. W ostatnich latach średnio w ciągu roku akademickiego w uczelni kształciło oraz szkoliło się do 8000 [...]

czytaj więcej

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa; tel.: 261 83 79 38, 261 83 79 39, 261 83 79 56, fax.: 261 83 79 38, e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl www.wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna jest wojskowo-cywilną uczelnią publiczną. Kształci żołnierzy oraz osoby cywilne na potrzeby sił zbrojnych oraz gospodarki narodowej. WAT oferuje studia […]

czytaj więcej

Wojskowe Centrum Rekrutacji

Wojskowe Centra Rekrutacji przejęły obowiązki dawnych Wojskowych Komend Uzupełnień. Szefowie wojskowych centrów rekrutacji wykonują w szczególności zadania z zakresu: 1) zapewniania operacyjnego i mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych; 2) zapewniania uzupełnienia potrzeb osobowych jednostek wojskowych oraz innych jednostek wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa [...]

czytaj więcej

Policja Państwowa – Komenda Powiatowa

Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Jeśli po szkole średniej nie zamierzasz wybrać się na studia, być może swoją karierę będziesz mógł rozpocząć w Policji? Wymogi formalne jakie musi spełniać kandydat, aby przystąpić do rekrutacji: posiadać co najmniej [...]

czytaj więcej

Patronat: