Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego

ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa;

tel.: 261 83 79 38, 261 83 79 39, 261 83 79 56, fax.: 261 83 79 38,

e-mail: rekrutacja@wat.edu.pl

www.wat.edu.pl

Wojskowa Akademia Techniczna jest wojskowo-cywilną uczelnią publiczną. Kształci żołnierzy oraz osoby cywilne na potrzeby sił zbrojnych oraz gospodarki narodowej. WAT oferuje studia pierwszego stopnia: (inżynierskie/licencjackie), drugiego stopnia(magisterskie) oraz trzeciego stopnia (doktoranckie); studia podyplomowe, kursy dokształcające i językowe.

Absolwenci studiów wojskowych otrzymują tytuł magistra inżyniera i mianowani są na stopień podporucznika. Studia cywilne są ogólnodostępne, bez zobowiązań wobec MON. Absolwenci tego rodzaju studiów uzyskują tytuł inżyniera lub licencjata, magistra inżyniera lub magistra, doktora.

WAT współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi uczelniami. Dzięki tej współpracy studenci mają możliwość realizacji części studiów w innych uczelniach, w ramach programów Erasmus+, Mostech.

Uczelnia oddaje do dyspozycji studentów kampus akademicki obejmujący budynki o przeznaczeniu dydaktycznym, naukowo-badawczym, zaplecze socjalno-bytowe, sprtowo-rekreacyjne i kulturalne.

Kierunki studiów:

– bezpieczeństwo narodowe

– biogospodarka

– biocybernetyka i inżynieria biomedyczna – PLANOWANY

– budownictwo

– chemia

– chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia – (tylko II stopnia)

– elektronika i telekomunikacja

– energetyka

– geodezja i kartografia

– informatyka

– informatyka w medycynie

– inżynieria bezpieczeństwa

– inżynieria kosmiczna i satelitarna

– inżynieria materiałowa

– kryptologia i cyberbezpieczeństwo

– logistyka

– lotnictwo i kosmonautyka

– mechanika i budowa maszyn

– mechatronika

– obronność państwa

– zarządzanie