Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin

Komisja Europejska i Parlament Europejski mają swoje przedstawicielstwo w Szczecinie!

Od początku 2013 r. mieszkańcy Szczecina oraz regionu Pomorza Zachodniego mają szansę korzystać z bezpłatnych usług europejskiej sieci Europe Direct będącej swoistym łącznikiem obywateli z instytucjami europejskimi. Wszystko za sprawą Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin prowadzonego przez Sekretariat do spraw Młodzieży Województwa Zachodniopomorskiego.

Do zadań Punktu należy integracja Polski z Unią Europejską. Tę misję spełniamy poprzez realizację następujących działań:

– lekcje europejskie – są to skierowane do uczniów wszystkich szczebli edukacji aktywizujące zajęcia warsztatowe mają na celu przybliżenie młodym obywatelom istoty Unii Europejskiej oraz roli Polski we Wspólnocie;
– konsultacje i doradztwo – odpowiadamy na zapytania zadane osobiście, mailowo oraz telefonicznie, staramy się pomóc rozwiązać problemy i wątpliwości w zakresie prawodawstwa europejskiego, funduszy europejskich, możliwości uzyskania pracy, odbycia studiów, stypendium czy wolontariatu w państwach członkowskich i w każdym innym zakresie związanym z Unią Europejską;
– wydarzenia – organizujemy i bierzemy udział w wydarzeniach, spotkaniach i konferencjach promujących Unię Europejską i poszczególne jej elementy: gospodarkę, kulturę, środowisko, szkolnictwo, prawodawstwo; w swoim dorobku mamy już zorganizowanie Tygodnia Europejskiego czy uczestnictwo w debacie „Dotacja jest kobietą” oraz w „Dziecięcym Festiwalu Nauki”;
– biblioteczka europejska – bezpłatnie udostępniamy publikacje o tematyce europejskiej;
– biuletyn europejski – wydajemy w formie elektronicznej biuletyn europejski, który ma na celu przybliżenie działań europejskich w regionie i w całości Unii.

Nasze główne działania koncentrują się wokół zagadnień dotyczących młodzieży, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz obszaru Morza Bałtyckiego. Na naszej stronie internetowej (www.europedirect-szczecin.eu) znajdziesz wiele informacji dotyczących konkursów i możliwości rozwojowych dla młodych ludzi, programów operacyjnych oraz funduszy europejskich zapewniających dofinansowanie w sferze sektora biznesowego i non-profit, a także wiadomości dotyczące polityki bałtyckiej.

Celem działalności PIE ED Szczecin jest przede wszystkim przybliżenie Unii Europejskiej obywatelom naszego regionu, zwiększenie ich świadomości o możliwości partycypowania w podejmowaniu decyzji na najwyższym szczeblu, przekazywanie opinii społeczeństwa do instytucji europejskich oraz pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące klientów pytania.

Jeśli masz pytanie, chcesz, abyśmy przeprowadzili w Twojej szkole lekcje europejskie lub zorganizowali debatę na interesujący Cię temat, zgłoś się do nas:  europedirect-szczecin@wzp.pl lub zadzwoń: 91 421 12 61.