Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie.  Trwała pozycja w kształceniu istotnych zawodów na rynek usług medycznych i społecznych. Obecnie: technik elektroradiolog, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, ratownik medyczny, opiekunka dziecięca, opiekun medyczny, technik masażysta, dietetyk, terapeuta zajęciowy oraz zawody społeczne: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun w domu pomocy społecznej, opiekunka środowiskowa. W ofercie jest również technik bezpieczeństwa i higieny pracy.