Otwórz drzwi do kariery międzynarodowej – Europass CV – szkolenie

Informacje nt. wykładu „Otwórz drzwi do kariery międzynarodowej – Europass CV” godz. 11.00 na hali sportowej (wydzielone miejsce obok stoiska Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin – stoisko nr 13)

Planujesz kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenia za granicą, ważne jest przedstawienie własnych umiejętności i kompetencji w jasny sposób. Chciałbyś dowiedzieć się jak sporządzić dobre CV? Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Szczecin zaprasza na wykład praktyczny!

Europass CV, jako standardowy dokument osobisty, umożliwia zaprezentowanie w jasny i zrozumiały sposób swoich umiejętności, wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji potencjalnym pracodawcom, instytucjom edukacyjnym i innym zainteresowanym stronom. Służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw UE równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego w sposób zrozumiały nie tylko w kraju ojczystym, ale i w dowolnym kraju Europy.

Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej przyjętą decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku, obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy.

Dokumenty Europass są uznawane w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej, w krajach EFTA/EOG i w krajach kandydujących. Służą osobom fizycznym, przedsiębiorstwom i instytucjom zainteresowanym udziałem w projektach wspierających mobilność i działaniach związanych z uczeniem się przez całe życie, a także w realizacji wielu innych celów edukacyjnych i zawodowych. Inicjatywa ta sprzyja mobilności edukacyjnej i zawodowej w wielu sektorach, regionach oraz krajach, w różnych systemach edukacyjnych i szkoleniowych.

Bardzo prosty i praktyczny format dokumentu pozwala szybko przejrzeć zawarte w nim informacje, umożliwia zwrócenie uwagi na posiadane umiejętności i wiedzę nabytą poprzez kształcenie formalne i nieformalne, uwidacznia i uwiarygodnia osiągnięcia osobiste, edukacyjne i zawodowe oraz przedstawia wiele innych, ważnych informacji.

Europass CV jest to narzędzie niezbędne każdemu, kto chce w ujednoliconej formie zaprezentować pracodawcy w kraju i za granicą posiadane kompetencje i kwalifikacje zawodowe!

Zapraszamy na spotkanie!