Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku przyjmuje za swą ideę przewodnią kształcenie wysoko kwalifikowanej kadry branży turystyczno – hotelarskiej w oparciu o nowoczesne i sprawdzone metody kształcenia i najnowsze osiągnięcia techniki. Uczelnia przygotowuje studentów do pracy na kierowniczych stanowiskach w hotelarstwie i gastronomii oraz w usługach.

Uczelnia w swej strukturze posiada jeden wydział Turystyki, Rekreacji i Ochrony Zdrowia, na którym na kierunku Turystyka i Rekreacja prowadzi:

  • 3 letnie studia I stopnia (licencjackie),
  • 2 letnie studia II stopnia (magisterskie).

Ponadto Uczelnia prowadzi kształcenie na studiach podyplomowych oraz na kursach specjalistycznych.

https://wstih.pl/