Niepubliczne Przedszkole oraz Żłobek Kamyczek

Nasz cel

Nasze pierwsze Niepubliczne Przedszkole powstało w 2009 roku przy ulicy Gnieźnieńskiej.

Od początku naszym celem był rozwój młodego człowieka, umożliwienie dzieciom rozwijania uzdolnień artystycznych, poprzez innowacyjną edukację, wzbudzanie zainteresowania sztuką, kształtowanie umiejętności jej odbioru i tworzenia w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej oraz dramatycznej. Przywiązujemy ogromną wagę do pracy z dziećmi w zakresie profilaktyki logopedycznej oraz terapii z dziećmi z wadami wymowy. Dzięki wyspecjalizowanej kadrze oraz dobremu programowi pracy nasza placówka odnosi sukcesy, czego dowodem są ogromne postępy naszych podopiecznych.

Nasz sukces

Sukces dotychczasowej działalności stał się motorem do utworzenia nowoczesnego, kompleksowego centrum skupiającego żłobek, przedszkole oraz szkołę. Chcieliśmy stworzyć miejsce przyjazne odkrywaniu talentów, wszechstronnemu rozwojowi i poznawaniu świata.

Cele te realizujemy poprzez programy edukacyjne, warsztaty, spotkania ze specjalistami w różnych dziedzinach, a to wszystko umożliwia nam nowoczesny budynek dostosowany do najważniejszych potrzeb młodych ludzi. To tu wszystko się zaczyna!