Hoodmood Dance Studio – szkoła tańca i managementu talentów

Wychowujemy przez sport! Wierzymy, że organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego to nie tylko organizowanie rozrywek dla młodzieży, ale także kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań społecznych poprzez sportową rywalizację. Sport uczy pracy w zespole, przyjmowania porażek z godnością, a poprzez ciężką pracę umiejętności zdobywania tytułów i zaszczytów.

Głównym celem naszej szkoły jest ciągły rozwój i podwyższanie świadomości tanecznej naszych podopiecznych. Trenujemy zawodników z sukcesami na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Dla kogo?
Hoodmood to miejsce dla wszystkich, którzy chcą zgłębić wiedzę na temat aktorstwa, ruchu, ciała, kompozycji obrazu i tańca oraz tworzenia własnego wizerunku. Nasi podopieczni zostają wyposażeni w zdjęcia, portfolio i demo taneczne oraz kontakt z agencją aktorską.