Fundacja Moja Mama i Ja

POMAGAMY MAMOM.

W swych działaniach pragniemy przede wszystkim otoczyć opieką samotne matki i ich dzieci boleśnie dotknięte przez życie: przez chorobę, biedę, przemoc w rodzinie, czy też inne przykre sytuacje losowe. Osoby takie nie zawsze potrafią poradzić sobie z problemami, które napotykają na swej drodze.
Skrzywdzone przez los, poprzez ogrom zaznanego cierpienia doznają poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei.
Chcemy wpierać je pomagając im w przygotowaniu do godnego i szczęśliwego życia. Pragniemy ich motywować i dać im nadzieję na lepsze jutro.