Centrum Wolontariatu Koszalin

Misją Stowarzyszenia jest stworzenie bazy informacyjnej obejmującej swoim zasięgiem miasto Koszalin w zakresie działań wolontariuszy i potrzeb społeczności lokalnej oraz zwiększanie aktywności społecznej obywateli i tworzenie rozwiązań umożliwiających im podejmowanie działań w charakterze wolontariuszy. Oferta, w szczególności, kierowana jest do ludzi starszych „50 +” oraz młodzieży szkolnej.

 

Centrum Wolontariatu aktywnie bierze udział w Targach. Wolontariusze współpracują z nami wspomagając nas podczas zawodów Wyścig Raczkujących Bobasów. Dziękujemy, że jesteście z nami !