Centrum Kultury 105 w Koszalinie

Kolejny z naszych wystawców CK105 . Centrum Kultury 105 w Koszalinie jest placówką, w której nadrzędnym celem działalności jest edukacja kulturalna. Zadaniem naszej instytucji jest przede wszystkim przygotowanie odbiorców do aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze. Samo przebywanie w placówce kulturalnej, obcowanie ze sztuką i ludźmi jest już edukacją kulturalną, którą CK105 wprowadza poprzez szeroki wachlarz propozycji kierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Są to między innymi: film, muzyka, wystawy, w tym sztuka współczesna, zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego.

AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY

Twórcza animacja artystyczna stanowi dla nas najważniejszy kierunek edukacji kulturalnej.

Wymiernym efektem całorocznej pracy instruktorów z młodymi artystami – amatorami są liczne nagrody zdobywane przez nich w konkursach i festiwalach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

W Centrum Kultury działa ponad 35 sekcji. Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy edukują się w takich dziedzinach jak taniec, śpiew, rękodzieło, malarstwo, gra na instrumentach, recytacja, teatr. Dzięki tak dużej ofercie stwarzamy warunki do indywidualnego rozwoju osobowości, do konfrontacji, oceny i wymiany doświadczeń. Obcowanie z kulturą pomaga również wychowaniu kulturalnych, otwartych i tolerancyjnych ludzi, a także na pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego (np. Zespół Tańca Ludowego Bałtyk).

Centrum Kultury 105 w Koszalinie posiada bogatą ofertę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Są to m.in.

  • zajęcia plastyczne dla dzieci/ dorosłych/młodzieży,
  • zajęcia z rękodzieła dla dzieci i młodzieży,
  • tworzenie biżuterii – zajęcia dla dzieci starszych,
  • Studio Artystyczne im. Ziembińskich, Teatr Zwierciado, Teatr 105,
  • nauka gry na gitarze, pianinie, zespół Akordeonowy Akord, zespoły rockowe, Koszaliński Korpus Perkusyjny,
  • zajęcia taneczne (zespół taneczny pań 50+, zespół tańca ludowego Bałtyk, zajęcia baletowe dla dzieci, rytmika, zajęcia ruchowe dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zumba kids dla dzieci, zespół taneczny Szyk, zumba dla dorosłych, taniec nowoczesny dla dzieci młodszych/starszych, zajęcia taneczne rodzic + dziecko),
  • zajęcia wokalne (Chór Koszalin CANTA, Chór Frontowe Drogi, Mini Studio Poezji i Piosenki, Studium Wokalne, Zespół wokalny Forte, Chór Kameralny CK105 w Koszalinie, Laboratorium wokalne),
  • fotografia,
  • zajęcia ogólnorozwojowe (wysepka przedszkolaka).