Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP

Na targach będzie także obecne Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.
Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP realizuje bardzo szeroki wachlarz usług rynku pracy nakierowany na głównych odbiorców, czyli młodzież do 25 roku życia. Jest to m.in. pośrednictwo pracy, organizacja szkoleń i informacja zawodowa oraz poradnictwo zawodowe. Celem tych działań jest wzmocnienie pozycji ludzi młodych na runku pracy poprzez poszerzanie ich wiedzy oraz umiejętności w ramach planowania i budowania przyszłości zawodowej, jak również umiejętności poruszania się po meandrach rynku pracy.