Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

MISJA

Misją Wyższej Szkoły Zdrowia jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr zgodnie z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju oraz jednoczącej się Europy.

WIZJA

Chcemy stworzyć uczelnię, która poprzez wysoką jakość działania w pełni satysfakcjonuje naszych klientów i pracowników:

  • studentom stwarza materialne i intelektualne warunki rozwoju oraz kształcenia kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku,
  • absolwentom daje przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy,
  • potencjalnym pracodawcom zapewnia wartościowych pracowników,
  • pracownikom uczelni stwarza satysfakcjonujące warunki pracy i rozwoju oraz wsparcie realizacji badań naukowych,
  • społeczności regionu służy poprzez aktywny udział w rozwoju regionu, nauki i kultury oraz tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

POLITYKA JAKOŚCI

Jakość w Wyższej Szkole Zdrowia jest priorytetem oraz źródłem wysokiego prestiżu uczelni i jej absolwentów wśród pracodawców, społeczności regionu oraz środowiska akademickiego.
Jakość oznacza dla nas zdolność do usatysfakcjonowania naszych interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.
Jakość kształcenia dotyczy w równej mierze wyników kształcenia i rozwoju każdego studenta, podnoszenia poziomu jakości pracy szkoły i procesu kształcenia oraz spełnienia krajowych standardów i wykorzystania wzorców międzynarodowych.
Gwarantujemy również działanie w sposób zgodny z wymaganiami i przepisami prawnymi.
W tym celu ciągle doskonalimy wszystkie nasze procesy, pracowników i System Zarządzania Jakością