Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu jest uczelnią niepubliczną założoną w 2000 roku z siedzibą w Poznaniu.Założycielem szkoły jest mgr Aniela Goc – doświadczony kosmetolog, prekursorka wszechstronnego kształcenia kosmetologów z bogatym dorobkiem zawodowym, która z powodzeniem godzi talent menedżerski z wizją nowoczesnej, profesjonalnej i przyjaznej dla studentów placówki naukowo-dydaktycznej.Uczelnia oferuje studia licencjackie na kierunkach: kosmetologia, dietetyka, a także studia magisterskie na kierunku: kosmetologia.

Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Poznaniu jest:
• uczelnią nowoczesną: łączy wysoki standard kształcenia z naciskiem na praktyczny aspekt wiedzy i umiejętności u przyszłych kosmetologów i dietetyków przygotowując przyszłych absolwentów do aktywnej działalności na rynku pracy,
• uczelnią przyjazną studentom: wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom społecznym oferując po II roku nauki na kierunku kosmetologia, specjalności: podologia, wizaż i stylizacja, kosmetologia z elementami metodyki kształcenia zawodowego, a na kierunku dietetyka takie specjalności jak: żywienie w sporcie i odnowie biologicznej oraz poradnictwo dietetyczne,
• uczelnią kształcącą wysoko wyspecjalizowaną kadrę kosmetologów i dietetyków Uczelnia szczyci się piętnastoletnią działalnością naukowo-dydaktyczną poprzez• prowadzenie badań i publikacji naukowych,
• systematyczne organizowanie konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu kosmetologii, ochrony zdrowia i dietetyki,
• wydawanie podręczników i monografii, ważnych pozycji z zakresu rozwijającej się dyscypliny, jaką jest kosmetologia,
• działalność studenckich kół naukowych pod kierunkiem doświadczonych nauczycieli akademickich,
• nowocześnie wyposażoną bazą dydaktyczną z salami do praktycznej nauki zawodu, (zajęcia praktyczne objęte są dużą ilością godzin wykraczającą ponad standard, co zapewnia doskonałe przygotowanie do zawodu) laboratorium chemii kosmetycznej, mikrobiologii, fizjoterapii oraz specjalistyczną biblioteką z dostępem do bazy EBSCO,
• wydawanie e-kwartalnika „Arkana Kosmetologii”,
• WSZUiE została wyróżniona Medalem Europejskim oraz certyfikatem Uczelnia Liderów,
Uczelnia oferuje również studia podyplomowe w zakresie:
• Wizaż i stylizacja
• Kosmetologia i marketing produktu kosmetycznego
• Podologia praktyczna
• Odnowa biologiczna w kosmetologii i dietetyce
• Dietetyka – poradnictwo żywieniowe
• Trychologia praktyczna