Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie

W ciągu ostatnich 21 lat istnienia naszej uczelni wykształciliśmy blisko dwadzieścia tysięcy nauczycieli, socjologów, politologów, dziennikarzy, kryminologów i pracowników socjalnych.

Z jakich powodów rokrocznie setki osób wybierają Wyższą Szkołę Humanistyczną TWP
w Szczecinie?

Nie mam najmniejszych wątpliwości, że decyduje o tym wysoka jakość kształcenia, innowacyjne sposoby realizacji procesu dydaktycznego, silny związek proponowanych przez nas kierunków z potrzebami rynku pracy, udział pracodawców w procesie tworzenia programów studiów, kadra dydaktyczna posiadająca znaczące doświadczenie praktyczne,
a także warunki, w jakich przebiega proces kształcenia.

Stale wzbogacamy naszą ofertę. Dwa nowe prestiżowe kierunki, które jako jedyna uczelnia niepubliczna w regionie proponujemy Państwu w nadchodzącym roku akademickim,
to jednolite studia magisterskie na kierunkach: psychologia i prawo.

Zapraszamy Państwa również do podjęcia studiów na nowych kierunkach  studiów pierwszego stopnia: pedagogika specjalna i zarządzanie.

Zachęcam Państwa do realizacji swoich aspiracji i marzeń zawodowych oraz życiowych
w murach naszej uczelni. Pozdrawiam Państwa  z nadzieją na spotkanie podczas inauguracji roku akademickiego.

Serdecznie zapraszam

Rektor WSH TWP w Szczecinie dr Waldemar Urbanik

Rodzinna atmosfera i kompetentni wykładowcy – to dewiza naszej uczelni. W ciągu kilkunastu lat wykształciliśmy niemal 10 tysięcy studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz ponad 4,5 tysiąca słuchaczy studiów podyplomowych. Z roku na rok rośniemy w siłę – obecnie na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych I i II stopnia i podyplomowych kształci się niemal 700 osób. Realizujemy kierunki kształcenia z zakresu: pedagogiki, socjologii, zarządzania kryzysem indywidualnym, lingwistyki stosowanej, administracji, kryminologii.

Dlaczego Warto studiować unas ?

Zapewniamy fachową kadrę naukową ze Szczecina, Warszawy i Poznania, która co roku jest oceniana przez naszych studentów. Mamy nowoczesne budynki z wygodnymi salami wykładowymi oraz pracowniami komputerowymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny. W zdobywaniu wiedzy pomaga bogato wyposażona biblioteka i czytelnia, z której chętnie korzystają nie tylko studenci, ale także nasi absolwenci.

Każdy, kto do nas dołączy zawsze może liczyć na pomoc pracowników Centrum Obsługi Studenta oraz Biura Karier.
To wszystko tworzy podstawy do zdobycia wiedzy potrzebnej w karierze zawodowej. Nasi absolwenci łatwiej znajdują pracę i zakładają własne firmy, a pracujący studenci szybciej awansują i są doceniani przez swych przełożonych.

Wiedza to podstawa sukcesu – umiejętność nauczania to podstawa naszej działalności. Wyższą Szkołę Humanistyczną założyło i wspiera Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Szczecinie – instytucja edukacyjna z ponad 50 letnim doświadczeniem.