Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie  – niepubliczna uczelnia kształcąca na kierunkach humanistycznych i społecznych z siedzibą w Szczecinie. Założona przez Oddział Regionalny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w 1997 roku. Posiada uprawnienia nadane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 4 czerwca 1997 roku została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod pozycją nr 114.

W uczelni funkcjonują dwie podstawowe jednostki organizacyjne:

Wydział Nauk Społecznych WSH TWP

 • PEDAGOGIKA (studia I i I stopnia)
 • PRACA SOCJALNA (studia II stopnia)
 • PSYCHOLOGIA (5 letnie jednolite studia magisterskie)
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (jednolite 5 letnie studia magisterskie)

Wydział Nauk Stosowanych WSH TWP

 • KRYMINOLOGIA (studia I i II stopnia)
 • ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (studia inżynierskie I stopnia)
 • PRAWO (jednolite 5 letnie studia magisterskie)
 • OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE(studia I stopnia)

Ponadto, w ramach uczelni działa Wydział Zamiejscowy w :

 • Koninie
 • Zgorzelcu
 • Białymstoku

oraz:

 • Pracownia Badań Społeczno-Gospodarczych
 • Biuro Karier
 • Klub Absolwenta
 • Ośrodek Kształcenia Informatycznego
 • Dział Wydawniczy
 • Biblioteka (księgozbiór – ponad 37 tys.)

Patronat: