Akademia Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie

Misją Akademii Nauk Stosowanych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie jest profesjonalne kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów różnych dziedzin życia publicznego, społecznego i politycznego w dziedzinie nauk humanistycznych, zgodnie z potrzebami rynku pracy. Jesteśmy uczelnią przyjazną studentom oraz naszym współpracownikom, działającą w atmosferze wzajemnego zaufania. Uczelnia realizuje swą misję poprzez wysoką jakość kształcenia, której towarzyszy działalność naukowo-badawcza. Współdziałamy z ośrodkami akademickimi w Polsce, placówkami edukacyjnymi i instytucjami życia gospodarczego na rzecz rozwoju środowiska lokalnego.

W uczelni funkcjonują dwie podstawowe jednostki organizacyjne:

Wydział Nauk Społecznych ASN TWP

 • PEDAGOGIKA (studia I i I stopnia)
 • PRACA SOCJALNA (studia II stopnia)
 • PSYCHOLOGIA (5 letnie jednolite studia magisterskie)
 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA (jednolite 5 letnie studia magisterskie)

Wydział Nauk Stosowanych ASN TWP

 • KRYMINOLOGIA (studia I i II stopnia)
 • ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)
 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY (studia inżynierskie I stopnia)
 • PRAWO (jednolite 5 letnie studia magisterskie)
 • OBRONNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE(studia I stopnia)

Ponadto, w ramach uczelni działa Wydział Zamiejscowy w :

 • Koninie
 • Zgorzelcu
 • Białymstoku

oraz:

 • Pracownia Badań Społeczno-Gospodarczych
 • Biuro Karier
 • Klub Absolwenta
 • Ośrodek Kształcenia Informatycznego
 • Dział Wydawniczy
 • Biblioteka (księgozbiór – ponad 37 tys.)

Patronat: