Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej – wydział w Szczecinie i Poznaniu

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej została utworzona w lutym 2005 roku na mocy decyzji Ministra Edukacji i Sportu i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 315.

Misją Uczelni jest stałe świadczenie wysokiego poziomu nauczania zmierzającego do ukształtowania wykwalifikowanych specjalistów fizjoterapii.

Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej powstała na bazie Wielkopolskiej Szkoły Medycznej, korzystając z tradycji i doświadczenia w kształceniu techników fizjoterapii, techników masażystów, techników farmacji, terapeutów zajęciowych i techników dentystycznych. Znakomita kadra dydaktyczna, którą tworzą najlepsi wykładowców i praktycy, przyczyniły się do dynamicznego rozwoju Uczelni i osiągnięcia wielu sukcesów w edukacji.

Działalność Uczelni ukierunkowana jest przede wszystkim na uzyskanie jak najwyższego poziomu nauczania w sposób odpowiadający aktualnym wymogom i perspektywicznym potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego.

Założone cele Uczelnia realizuje poprzez: nacisk na wiedzę ogólną i kierunkową odpowiadającą standardom edukacyjnym, stanowiącą podstawę wiedzy specjalnościowej. Programy kształcenia tworzone pod kątem potrzeb rynku pracy, oparte są na przekazaniu praktycznych umiejętności przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu. Uczelnia stwarza studentowi przyjazną atmosferę, ułatwiającą studiowanie i dającą satysfakcję ze studiowania.

Dotychczasowa działalność przyczyniła się do uzyskania dobrej opinii o Uczelni wśród studentów i pracodawców. WSEiT chce być postrzegana jako specjalistyczna Uczelnia, której ambicją jest znalezienia się na listach rankingowych obok wiodących szkół wyższych zawodowych.

 

Uczelnia prowadzi studia jednolite magisterskie, studia I i II stopnia, studia podyplomowe. Ich celem jest przekazanie studentom konkretnych umiejętności umożliwiających prowadzenie własnej firmy lub osiągnięcie sukcesu na rynku pracy. Absolwenci naszej Uczelni otrzymują dyplom dokumentujący uzyskanie wykształcenia wyższego.

 

Co nas wyróżnia

  • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej różni się od innych Uczelni metodologią i systemem nauczania.
  • Działalność Uczelni ukierunkowana jest przede wszystkim na uzyskanie jak najwyższego poziomu nauczania w sposób odpowiadający aktualnym wymogom i perspektywicznym potrzebom rynku pracy, w tym rynku europejskiego.

 

Założone cele Uczelnia realizuje poprzez:

  •  nacisk na wiedzę ogólną i kierunkową odpowiadającą standardom edukacyjnym, stanowiącą podstawę wiedzy specjalnościowej. Realizację zapewnia kadra dydaktyczna, posiadająca bogate doświadczenie zawodowe, konferencje naukowe i wykłady otwarte
  • tworzenie programów kształcenia pod kątem potrzeb rynku pracy, oparte są na przekazaniu praktycznych umiejętności przy wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu. Realizację zapewnia kadra praktyków zawodowych z placówek rehabilitacyjnych, protetycznych i sportowych. Studenci odbywają praktykę zawodową w najlepszych ośrodkach. Władze Uczelni stawiają wysokie wymagania pod względem kadrowym i wyposażeniowym placówkom publicznym i niepublicznym, z którymi podpisują umowę o praktykę
  • pobudzanie wśród studentów społecznej wrażliwości, umiejętności kształtowania pozytywnych relacji z otoczeniem. Realizację zapewniają zajęcia w ramach wolontariatu w ośrodkach opieki społecznej, domach starców, akcje humanitarne organizowane przez Samorząd Studencki
  • tworzenie europejskiej przestrzeni rozwoju zawodowego studentów. Realizację zapewnia wymiana studentów i kadry w ramach programu Erasmus. W 2008 roku WSEiT rozpoczęła swoją działalność w Europejskiej Sieci Fizjoterapii w Szkolnictwie Wyższym. Celem ENPHE jest umożliwianie współpracy, wymiany doświadczeń i realizacja nowych pomysłów związanych z fizjoterapią w szkolnictwie wyższym. Wszystkie działania ENPHE są ukierunkowane na nadawanie edukacji i praktyce fizjoterapeutycznej wymiaru europejskiego
  • prowadzenie działalności naukowej warunkującej efektywność procesu dydaktycznego oraz rozwój naukowy studentów i kadry. Realizację zapewniają publikacje, konferencje, rozwój kół naukowych, udział w olimpiadach, konkurach.

https://wseit.edu.pl/