Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Uczelnia nr 1 w Polsce Zachodniej

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu szczyci się wieloletnim doświadczeniem w szkolnictwie wyższym. Jej osiągnięcia i wysoki poziom nauczania potwierdzają liczne rankingi, w których Uczelnia zajmuje czołowe miejsca.

Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu kontynuuje politykę przyjętą przez uczelnię macierzystą. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu pragnie stać się jedną z najlepszych akademickich szkół biznesu, czyli:

 • szkołą wyższą:
  • nastawioną na przekazanie wiedzy, umiejętności i postaw
  • kształcącą w zakresie ekonomii, zarządzania i dziedzin pokrewnych
  • oferującą wykształcenie na poziomie licencjatu, magisterium,
  • realizującą kształcenie ustawiczne, zwłaszcza w postaci kursów, szkoleń, studiów podyplomowych
  • zorientowaną na doskonałe przygotowanie absolwentów do pracy
  • opierającą kształcenie na własnych badaniach
  • zatrudniającą własną kadrę naukowo-dydaktyczną
  • stosującą nowoczesne, aktywne metody i techniki kształcenia
  • zapewniającą studentom odpowiednie warunki studiowania
 • organizacją:
  • sprawnie i nowocześnie zarządzaną
  • opierającą funkcjonowanie na profesjonalnych, oddanych i zadowolonych z pracy pracownikach
  • świadczącą usługi wysokiej jakości
  • zapewniającą odpowiednie warunki pracy swoim pracownikom
  • nastawioną na rozwój i doskonalenie się (organizacją uczącą się)
 • instytucją:
  • kierującą się w swoim działaniu wartościami humanistycznymi, w szczególności uczciwością, rzetelnością, zasadami partnerstwa
  • utrzymującą szerokie relacje ze światem
  • zorientowaną na działanie na rzecz regionu.