Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce. Od wielu lat kształcimy w taki sposób, aby pokazać, że możliwe jest łączenie nauki z pracą i życiem prywatnym. Niezależnie czy są to studia wyższe, podyplomowe czy szkolenia, działamy w myśl idei work-life balance.

Dokładamy wszelkich starań, byś jako student uczelni biznesu mógł:

 • łączyć wiedzę z różnych dziedzin i wykorzystywać ją w pracy
 • wybrać kierunek, dzięki któremu nauczysz się, jak przekuć wiedzę w praktykę, np. prowadzić własny biznes
 • spotkać ekspertów – stawiamy na networking oraz wymianę doświadczeń pomiędzy studentami a wykładowcami
 • mieć kontakt z przedstawicielami świata biznesu na ich wykładach poznasz know-how bezpośrednio z branży i ciekawe case studies
 • znaleźć pracę dzięki wsparciu Biura Karier oraz wziąć udział w praktykach i stażach w Polsce i za granicą oraz skorzystać z oferty szkoleń
 • mieć wpływ na naszą ofertę, programy studiów i sposób obsługi – jesteśmy otwarci na Wasze opinie, każdego roku badamy poziom zadowolenia studentów i monitorujemy losy naszych absolwentów.

Innowacyjni, przyjaźni, praktyczni

Nasza misja brzmi: „Pomagamy zmieniać Wasz świat – innowacyjni, przyjaźni, praktyczni”. Realizując ją, wdrażamy najnowocześniejsze metody kształcenia:

 • przy kierunkach studiów działają Rady Biznesu, w których uczestniczą firmy i instytucje związane z daną branżą (np. logistyczną) – dzięki temu mamy dostęp do najświeższych danych rynkowych, możemy szybko reagować czy prognozować trendy i na tej podstawie budować programy studiów
 • kładziemy nacisk na praktyczne nauczanie oraz innowacyjność – zajęcia na specjalnościach logistyki i informatyki odbywają się w laboratoriach wyposażonych w nowoczesne oprogramowanie, wykorzystywane na co dzień w małych i dużych przedsiębiorstwach, np.: laboratorium transportowe RFID, laboratorium grafiki inżynierskiej, Microsoft IT Academy, laboratorium MAC czy pierwsze w Polsce laboratorium SAP Next-Gen
 • wszystkie przedmioty w WSB realizujemy, korzystając z manuali – są to dodatkowe, dostępne dla studentów pomoce dydaktyczne standaryzujące proces nauczania; dzięki nim nauka jest efektywniejsza
 • sesja ma charakter ciągły – egzaminy i zaliczenia nie są skumulowane na koniec semestru, odbywają się przez cały rok akademicki, co pozwala na systematyczne przyswajanie wiedzy
 • na wybranych przedmiotach jedną z form kształcenia stanowią symulacje biznesowe – ukierunkowane na sprawdzenie umiejętności studenta w warunkach odwzorowujących rzeczywistość gospodarczą
 • mamy system jednej oceny – studenci nie muszą osobno zaliczać ćwiczeń i wykładu z tego samego przedmiotu – ocena jest wspólna, a składają się na nią oceny cząstkowe uzyskane podczas całego kursu.