Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie istnieje już od 20 lat Ukończyło ją ponad 6000 osób. Są wśród nich osoby z różnych środowisk: pracownicy administracji, samorządowcy, radni, działacze społeczni, przedsiębiorcy. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska kierownicze w administracji publicznej. Studiują u nas zarówno osoby bezpośrednio po uzyskaniu matury, jak i osoby z doświadczeniem zawodowym. Nigdy nie jest za późno na zdobycie wyższego wykształcenia. Wybierz szkołę nowoczesną i z tradycjami, kameralną i przyjazną.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej (WSAP) w Szczecinie jest uczelnią niepubliczną, po ukończeniu której, absolwenci uzyskują tytuł licencjata lub magistra. Kształcimy na kierunku administracja (studia I i II stopnia) oraz na kierunku praca socjalna (studia I stopnia).

W naszej ofercie znajdują się także studia podyplomowe i szkolenia. Prowadzimy akademik i stołówkę, zapewniając pełne zaplecze dydaktyczne i socjalne.

Zajęcia w Wyższej Szkole Administracji Publicznej prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy i wybitni praktycy administracji. Program Szkoły obejmuje praktyki zawodowe w kraju i za granicą.

Naszą misją jest kształcenie kadr administracji publicznej i gospodarczej oraz kadr szeroko rozumianej pomocy społecznej wyróżniających się dobrym przygotowaniem profesjonalnym i wysokim poziomem etycznym, gotowych do odpowiedzialnego wypełniania służebnej roli wobec lokalnych wspólnot obywateli.

Celem, do którego dążymy jest ukształtowanie nowoczesnego korpusu w administracji samorządowej, a także wykształcenie kadr gospodarczych przygotowanych do współpracy z administracją publiczną, a także profesjonalnych pracowników socjalnych i osób zarządzających w pomocy społecznej.

Z naszymi partnerami organizujemy seminaria, praktyki zawodowe i wymianę studentów. Osiągnięciu wysokiej efektywności nauczania służą metody dydaktyczne aktywizujące słuchaczy i budujące atmosferę partnerskich, twórczych stosunków w społeczności akademickiej.

Naszą ambicją jest stworzenie środowiska zaangażowanego w sprawy regionu, inspirującego budowę społeczeństwa obywatelskiego, służącego idei integracji europejskiej, tworzącego wzorce postaw otwartych, odpowiedzialnych, etycznych.

Serdecznie zapraszamy do studiów w naszej uczelni!