Społeczna Akademia Nauk w Szczecinku

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania powstała w 1994 roku.  Dzięki otrzymaniu uprawnień do doktoryzowania na dwóch kierunkach: Zarządzaniu i Filologii staliśmy się Akademią. Od 1 stycznia 2011 roku jesteśmy Społeczną Akademią Nauk.

Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk został utworzony w 2007 roku i początkowo kształcił studentów na kierunku zarządzanie. Do chwili obecnej ukończyło wydział 420 studentów na kierunkach zarządzanie i pedagogika.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Uczelnia oferuje kształcenie na 25 kierunkach w 16 ośrodkach w całej Polsce. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier. Atutem uczelni jest ścisła współpraca z Clark University (USA), dzięki której studenci mogą – równolegle do studiów polskich – uzyskać amerykański dyplom Master,                  a nawet wyjechać na studia lub na praktyki za granicę. Społeczna Akademia Nauk wysoką pozycję na rynku uzyskała dużą dynamiką rozwoju oraz wysokim poziomem naukowym  i dydaktycznym kadry. Akademia zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich. Wśród nich znajdują się profesorowie tytularni o ugruntowanej pozycji w środowisku naukowym. Profesjonalna kadra naukowo-dydaktyczna wywodzi się ze znanych uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Z uczelnią współpracuje także wielu praktyków, którzy realizują warsztaty i laboratoria przygotowujące studentów do praktycznych zadań w przyszłej pracy zawodowej.

Programy poszczególnych kierunków konsultowane są z przedstawicielami firm kilkunastu branż w taki sposób, aby jak najlepiej dostosowywać go do potrzeb rynku. Ogromne znaczenie mają organizowane przez uczelnię staże i praktyki w kilkudziesięciu firmach z Łodzi.

W Wydziale Zamiejscowym w Szczecinku realizowane są zajęcia dla studentów kierunków zarzadzanie i pedagogika studiów I i II stopnia.

W ramach wyżej wymienionych kierunków studiów studenci maja do wyboru specjalności:

 Pedagogika I stopień:

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną

Pedagogika II stopień:

Wychowanie Przedszkolne i Edukacja Wczesnoszkolna

Pedagogika Resocjalizacyjna Z Doradztwem Zawodowym I Personalnym

Zarządzanie I stopień:

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie Logistyczne

Zarzadzanie w Biznesie i Sektorze Publicznym

Zarządzanie zasobami Ludzkimi

Rachunkowość i Finanse w Zarzadzaniu

 Zarządzanie II stopnia: Administracja I Zarządzanie Publiczne

E-Biznes I Profesjonalna Komunikacja

Logistyka W Zarządzaniu

Profil Menadżerski

Rachunkowość I Finanse W Zarządzaniu

Zdrowie Publiczne I Zarządzanie W Ochronie Zdrowia

Społeczna Akademia Nauk to uczelnia która swoją ofertę kieruje do tych osób, które swoją pasję i zainteresowania chcą połączyć z przyszłą pracą w swoim ulubionym zawodzie. Największy nacisk władze uczelni kładą na zwiększenie współpracy z firmami, w których studenci znajdą satysfakcjonującą ich pracę.