Sopocka Akademia Nauk Stosowanych

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych[1] (SANS, od 2007 do 2022 Sopocka Szkoła Wyższa, do 2007 Wyższa Szkoła Finansów i Rachunkowości) – niepubliczna, ekonomiczno-architektoniczna uczelnia wyższa aktywna od 2000 r. w Sopocie. Obejmuje 4 wydziały, w których zajęcia realizowane są w systemie stacjonarnym, stacjonarnym w weekendy i niestacjonarnym. Uczelnia prowadzi studia I stopnia, II stopnia, podyplomowe oraz kursy i szkolenia.

Sopocka Akademia Nauk Stosowanych jako jedyna uczelnia na Pomorzu prowadzi wszystkie 3 kierunki architektoniczne (architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu). Sopocka Akademia Nauk Stosowanych jest także jedną z 3 niepublicznych uczelni w Polsce, których dyplom magistra inżyniera architekta uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, zgodnie z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych[2]. SANS zdobyła 1 miejsce wśród uczelni niepublicznych w Polsce i 6 miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju kształcących architektów według rankingu 2021 przygotowanego przez Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej[3]. SANS posiada akredytację ACCA na kierunku finanse i rachunkowość na studiach magisterskich oraz na studiach podyplomowych która daję możliwość absolwentom zwolnienia z 9 egzaminów pozwalających na uzyskanie certyfikatu ACCA[4][5].

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego przyznała uczelni certyfikat „Studia z przyszłością” za prowadzenie kierunku business and languages[6]. Od roku 2013 przy Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych funkcjonuje BPO Education Center którego celem jest przygotowanie uczestników szkolenia księgowość korporacyjna do pracy na stanowisku junior accountant w sektorze nowoczesnych usług biznesowych BPO/SSC, a także uczestników szkolenia HR do pracy w międzynarodowej korporacji[7].

W realizacji misji uczelnia kieruje się niezmiennie następującymi zasadami:

♦  profesjonalizmem w nauczaniu i organizacji toku studiów,
♦  kształtowaniem wysokiej kultury etycznej i kreatywnej osobowości studenta, zdolnego uzyskać przewagę konkurencyjną na coraz bardziej wymagającym rynku pracy,
♦  tworzeniem solidnych podstaw materialnych uczelni oraz dostosowaniem warunków kształcenia do potrzeb realizowanych zadań,
♦  partnerstwem w stosunkach ze studentami, które wyrażają się w szanowaniu ich opinii, uwag i życzeń,
♦  promowaniem i nagradzaniem najlepszych studentów, wspieraniem materialnym studentów.

Więcej na: https://www.ssw-sopot.pl/