Powiślańska Szkoła Wyższa

Powiślańska Szkoła Wyższa, jako jedna z najstarszych uczelni niepublicznych w województwie pomorskim, konsekwentnie i systematycznie, dzięki zaangażowaniu kadry dydaktycznej i badawczo – dydaktycznej rozszerza swoją ofertę akademicką zarówno poprzez oferowanie nowych kierunków studiów, jak też otwieranie kolejnych jednostek naukowo – dydaktycznych. Stąd z przyjemnością informujemy, iż Powiślańska Szkoła Wyższa od roku akademickiego 2021/2022 w nowo otwartej filii w GDAŃSKU prowadzi studia I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, a od roku akademickiego 2022/2023 będzie w GDAŃSKU oferować również studia na kierunku ratownictwo medyczne oraz ekonomia, a także wprowadza English division dla kierunku pielęgniarstwo oraz ekonomia. Także od roku akademickiego 2022/2023 rozpoczynamy działalność dydaktyczną w TORUNIU oraz w KOŚCIERZYNIE na kierunku pielęgniarstwo. Odpowiadamy na potrzeby i zmieniające się trendy rynku pracy – to właśnie w ochronie zdrowia są obecnie i będą także w przyszłości gwarantowane miejsca pracy!

Powiślańska Szkoła Wyższa spełnia wszystkie standardy i wymogi (udokumentowane posiadanymi akredytacjami polskimi i zagranicznymi) w zakresie kadry, programu nauczania i zakresu zajęć praktycznych oraz praktyk zawodowych, a nawet je przewyższa – jest zdecydowanym liderem w zakresie umiędzynarodowienia i jakości kształcenia, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia.

To właśnie Nasza Uczelnia odgrywa znaczną rolę na mapie pomorskiego i kujawsko-pomorskiego środowiska akademickiego!!!

Reagując na potrzeby środowiska, w również w 2022r. działalność rozpocznie także grupa kliniczna (pielęgniarstwo / ratownictwo medyczne) w Tczewie (przy Szpitalach Tczewskich) oraz tożsama w Starogardzie Gdańskim (przy Kociewskim Centrum Zdrowia).

Powiślańska Szkoła Wyższa posiada dwa Wydziały – na Wydziale Nauk o Zdrowiu kształcimy na kierunkach Pielęgniarstwo I oraz II stopnia, Pielęgniarstwo Pomostowe, Ratownictwo Medyczne, Kosmetologia, Dietetyka i PołożnictwoWydział Nauk Ekonomiczno-Społecznych obejmuje kierunek Ekonomiczny z takimi specjalizacjami, jak Finanse / Bankowość / Rachunkowość, HR, Informatyka stosowana, Ekonomia menadżerska, Transport / Spedycja / Logistyka, Ekonomia procesów usługowych i produkcyjnych i Agroekonomia oraz studia magisterskie na kierunku Administracyjno-Ekonomicznym realizowanym we współpracy z Kolegium Jagiellońskim –Toruńską Szkołą Wyższą.

Kształcimy także na studiach MBA. To propozycja dla kadr zarządzających jednostkami systemu zdrowia, pielęgniarek i położnych, osób administrujących żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dla osób chcących się kształcić na studiach MBA Executive Master of Business Administration. Nasza oferta studiów podyplomowych obejmuje m.in. 30 kierunków dla nauczycieli i pracowników oświaty, a ponadto Gerontologię i Geriatrię z podstawami zarządzania i organizowania opieki długoterminowej, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Doradztwo zawodowe, Zarządzanie sportem, Logistykę i transport, studia coachingowe czy Zarządzanie Projektami. Warto też dodać, że naszą ofertę kształcenia uzupełniają liczne kursy zawodowe, językowe (Centrum Języków Obcych) i szkolenia.

Oferujemy również program Double Diploma, czyli możliwość uzyskania równolegle dwóch dyplomów – naszej uczelni i uniwersytetów z Jordanii, Tadżykistanu, Kazachstanu, Algierii i Czarnogóry. Ten program i kraje z którymi w nim współpracujemy wyróżniają nas bardzo mocno na rynku uczelni wyższych w Polsce.

Od początku istnienia Powiślańskiej Szkoły Wyższej mocno stawiamy na ścisłą współpracę z otoczeniem zewnętrznym oraz licznymi partnerami strategicznymi, zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach świata (m.in. Turcja, Litwa, Rumunia, Czechy, Cypr, Portugalia, Serbia, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Kosowo, Czarnogóra, Gruzja, Argentyna, Algieria, Azerbejdżan, Bangladesz, Ukraina, Filipiny, Jordania, Irak, Indonezja, Liban, Malezja, Palestyna, Syria, Mongolia, Maroko, Indie, Chorwacja, Panama i wiele innych). Nasza Uczelnia jest jedną z najbardziej umiędzynarodowionych Uczelni w Polsce. Stale poszerzamy swój zakres wpływów, zapewniając studentom otwarte warunki dostępu do wiedzy teoretycznej i praktycznej na jak najwyższym poziomie oraz wykorzystania jej w rozwoju osobistym i w praktyce zawodowej, zarówno w Polsce jak i na Świecie, gdyż działalność międzynarodowa naszej Uczelni, w tym realizacja licznych projektów europejskich daje naszym STUDENTOM doskonałe przygotowanie do pracy w międzynarodowym środowisku.

Uczelnia szczyci się licznymi osiągnięciami w zakresie głównego przedmiotu działalności – kształceniu studentów na potrzeby rynku pracy w ujęciu regionu i makroregionu (docenianych przez instytucje i organizacje krajowe oraz międzynarodowe (liczne nagrody Przewodniczącego powiatu kwidzyńskiego za rozwój lokalny; akredytacje krajowe: Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki; akredytacje branżowe: Pielęgniarstwo – studia z przyszłością; ogólnopolskie: (tylko 2021r.) Symbol 2021r. w zakresie jakości kształcenia (Rzeczpospolita / Dziennik Gazety Prawnej); Najwyższa Jakość Quality International 2021 (XV edycja) w zakresie jakości kształcenia; ASPHER – the association of schools of public helth in the european region; Szkoła na medal; I miejsce w rankingu Perspektyw w woj. pomorskim w kategorii uczelnie niepubliczne; nominacje: AMBASADOR INNOWACYJNOŚCI za wkład w rozwój innowacji w Polsce, pionierskie projekty, nowe idee i niezwykłe rozwiązania (Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki); Polska Nagroda Innowacyjności (Polska Agencja Przedsiębiorczości); Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju w kategorii Inteligentny rozwój edukacji (Centrum Inteligentnego Rozwoju). Największym sukcesem są na tym polu dziesiątki rekomendacji dla absolwentów Uczelni od pracodawców, jakie rok do roku napływają do Uczelni z całego województwa pomorskiego, ale także województw ościennych, przykładowo: https://psw.kwidzyn.edu.pl/pielegniarstwo.

Wybór w takich okolicznościach jest prosty – jeśli stawiasz na jakość kształcenia w zakresie międzynarodowym POWIŚLAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA z siedzibami w KWIDZYNIE / GDAŃSKU / TORUNIU oraz w KOŚCIERZYNIE jest właśnie dla CIEBIE!!!