„Pewna Przyszłość” Ewa Skotarek – doradztwo zawodowe

„Pewna Przyszłość” Ewa Skotarek powstała, aby wspierać rozwój zawodowy poprzez pozaformalną edukację oraz współdzielenie się doświadczeniami.

Jesteśmy cenionym i wiarygodnym partnerem w realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzimy wszechstronne działania wspierające rozwój edukacji oraz sektora doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
Nasi trenerzy dzielą się swoimi umiejętnościami oraz doświadczeniami,
dzięki czemu świadczymy wysoki standard usług.


„Pewna Przyszłość” Ewa Skotarek to zespół ludzi, którzy łącząc pasję z działaniem, opracowują i wprowadzają
innowacyjne rozwiązania odpowiadając na realne potrzeby pracodawców oraz osób bezrobotnych,
biernych zawodowo i pracujących.

Prowadzimy kompleksowe działania w zakresie edukacji pozaformalnej.
Organizujemy szkolenia, potwierdzamy efekty kształcenia poprzez egzaminy zewnętrzne.
Współpracujemy z renomowanymi trenerami i egzaminatorami zawodowymi.

Współpracujemy ze specjalistami odpowiedzialnymi za merytoryczne i metodologiczne opracowanie systemu
jakości kształcenia zgodnie z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji.

Nieprzerwanie poszerzamy sieć partnerską, poprzez otwartość na innowacyjne i niekonwencjonalne działania.

Rozwijamy się i wychodzimy na naprzeciw oczekiwaniom klientów oraz odpowiadamy
na zapotrzebowania rynku pracy.