Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie – publiczna uczelnia zawodowa utworzona 1 października 2009 w Koszalinie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 roku. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa prowadzi studia w systemie trzyletnich studiów zawodowych – licencjackich.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie w roku akademickim 2018/2019 będzie prowadziła bezpłatne studia pierwszego stopnia na kierunkach:

  • pielęgniarstwo
  • ratownictwo medyczne
  • wychowanie fizyczne
  • pedagogika
  • bezpieczeństwo narodowe
  • kosmetologia
  • dietetyka

oraz studia drugiego stopnia na kierunku fizjoterapia.

Ponadto przygotowujemy się do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

Prowadzone są także studia niestacjonarne na kierunku wychowanie fizyczne.

Oferta edukacyjna kierunków i działających w ich obrębie specjalności kształtowana jest w oparciu o zapotrzebowanie rynku pracy, co gwarantuje absolwentom Uczelni znalezienie zatrudnienia zgodnie z nabytymi kwalifikacjami.

Wszystkie kierunki studiów mają profil praktyczny, który przygotowuje studenta do zawodu umożliwiając mu zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych zwłaszcza w ramach zajęć praktycznych i praktyk zawodowych odbywających się w instytucjach współpracujących z Uczelnią.

Studenci mają możliwość realizowania części programu kształcenia w zagranicznych uczelniach w ramach ERASMUS +.

Uczelnia oferuje szeroki system stypendialny i miejsce w Domu Studenta.

Studia w PWSZ w Koszalinie to właściwa inwestycja w siebie.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.pwsz-koszalin.pl