Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie – publiczna uczelnia zawodowa utworzona 1 października 2009 w Koszalinie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 roku. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa prowadzi studia w systemie trzyletnich studiów zawodowych – licencjackich.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest uczelnią publiczną prowadzącą kształcenie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich. Wszystkie kierunki studiów mają profil praktyczny i są realizowane przez profesjonalną kadrę naukową i dydaktyczną, we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym. Zajęcia prowadzone są w wyspecjalizowanych, w pełni wyposażonych pracowniach dydaktycznych, np. w Centrum Symulacji Medycznej oraz
w instytucjach współpracujących z Uczelnią. Praktyczne przygotowanie do zawodu odbywa się w formie ćwiczeń, zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz wyjazdów studyjnych. Uczelnia jest pięciokrotną laureatką programu Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości, co potwierdza wysoki poziom kształcenia praktycznego. Nasi absolwenci są poszukiwani przez pracodawców i bez trudu odnajdują się na rynku pracy.

Instytut Spraw Społecznych:

 • Administracja (lic.)
 • Bezpieczeństwo narodowe (lic.)
 • Bezpieczeństwo narodowe (mgr* – po uzyskaniu zgody MNiSW)
 • Kosmetologia (lic.)
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite magisterskie)

Instytut Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego:

 • Pielęgniarstwo (lic.)
 • Pielęgniarstwo (mgr)
 • Ratownictwo medyczne (lic.)

Instytut Kultury Fizycznej i Zdrowia:

 • Dietetyka (lic.)
 • Wychowanie fizyczne (lic.)
 • Fizjoterapia (jednolite magisterskie)

www.pwsz-koszalin.pl