Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie – publiczna uczelnia zawodowa utworzona 1 października 2009 w Koszalinie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 września 2009 roku. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa prowadzi studia w systemie trzyletnich studiów zawodowych – licencjackich.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie jest uczelnią państwową, prowadzącą studia dzienne pierwszego stopnia i studia magisterskie. Uczelnia prowadzi bezpłatne, stacjonarne kształcenie w systemie dziennym oraz studia niestacjonarne.

Wszystkie kierunki w PWSZ mają profil praktyczny. Uczelnia prowadzi kształcenie praktyczne: studenci realizują zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe we współpracy ze środowiskiem gospodarczym, dzięki czemu  poznają specyfikę możliwości przyszłego zatrudnienia i zdobywają tak ważne w dzisiejszym świecie doświadczenie.

PWSZ w Koszalinie posiada nowoczesną bazą dydaktyczną. Kształcenie studentów kierunków medycznych odbywa się w Centrum Symulacji Medycznej wyposażonym w zaawansowane technicznie symulatory i trenażery. Nowocześnie wyposażone są również pracownie: ratownictwa medycznego, fizjoterapii i kosmetologii.

Uczelnia wciąż się rozwija, w 2023 roku powstanie nowa, spełniająca współczesne standardy hala sportowa i aula.

Obecnie uczelnia oferuje  studentom naukę na 12 kierunkach kształcenia:

3-letnich studiach licencjackich na kierunkach:

 • administracja – nowość
 • bezpieczeństwo narodowe
 • dietetyka
 • kosmetologia
 • wychowanie fizyczne
 • pielęgniarstwo
 • ratownictwo medyczne
 • pedagogika
  oraz 5-letnie studia magisterskie na kierunkach:
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – nowość
 • fizjoterapia
 • 2-letnie uzupełniające studia magisterskie na  kierunku pielęgniarstwo.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.pwsz-koszalin.pl