Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku. W latach 2002-2011 działała pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji [czytaj o zmianie nazwy uczelni]. GSW wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją nr 244 (poprzednio 103 wsz) prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia powstała w pierwszym okresie istnienia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, w związku z czym wniosek o założenie szkoły podlegał obowiązkowemu zaopiniowaniu przez Komisję. Wniosek otrzymał opinię pozytywną, co świadczy o uznaniu dla autorskich programów nauczania oraz dla kompetentnej kadry dydaktycznej, posiadającej dorobek i doświadczenie akademickie.

Gdańska Szkoła Wyższa prowadzi:

  • studia pierwszego stopnia (6-semestralne licencjackie oraz 7-semestralne inżynierskie),
  • studia drugiego stopnia (3- i 4-semestralne magisterskie),
  • studia podyplomowe (2- i 3-semestralne).

Studia wyższe odbywają się w systemie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym), w ramach następujących wydziałów, na kierunkach przedstawionych w tabeli poniżej:

  • w siedzibie uczelni: Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Nauk Inżynierskich,
  • wydziały zamiejscowe w: Koszalinie, Olsztynie, Słupsku i Tczewie.
 rekrutacja@gsw.gda.pl
 http://www.gsw.gda.pl