Fundacja IT

Fundacja IT została powołana, aby pomagać firmom oraz instytucjom w osiąganiu najbardziej ambitnych celów edukacyjnych. Działamy nieprzerwanie od 2005 roku na rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa informacyjnego, poprzez działalność edukacyjną, informacyjną oraz integracyjną.

Jesteśmy zaangażowani w największe i najbardziej ekscytujące programy edukacyjne na świecie.

Naszymi priorytetami są: zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz zwiększanie atrakcyjności zawodowej obywateli polskich na europejskim rynku pracy poprzez działalność edukacyjną. Szczególny nacisk kładziemy na technologie informacyjne, w tym szeroko rozumiane innowacyjne kształcenie kadr.

Wdrażając proponowane  przez  nas  rozwiązania umożliwicie Państwo swoim uczniom, pracownikom i kursantom kształtowanie i rozwijanie podstawowych kompetencji cyfrowych, uwzględniając bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych poprzez naukę programowania.