Computer College

„Computer College”  to Informatyczne Liceum Ogólnokształcące, Publiczne Technikum Informatyczne oraz Placówka Szkoleniowa. Organem prowadzącym jest Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA”, które aktywnie działa w życiu społecznym i edukacyjnym regionu od 1992 roku. W 2004r. „AYA” została laureatem konkursu”Usługa 2004″ za swoją działalność edukacyjną. Konkurs zorganizowano przez Naczelną Organizację Techniczną w Koszalinie pod patronatem marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.