CIiPKZ Wojewódzki Urząd Pracy

CIiPKZ – Poradnictwo Zawodowe

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej powstały pod koniec lat 90-tych jako wydziały Wojewódzkich Urzędów Pracy. Zostały utworzone na wzór instytucji niemieckich zajmujących się informacją i planowaniem kariery zawodowej.

Obecnie funkcjonuje ok. 50 CIiPKZ na terenie całego kraju. Prowadzą one działalność w zakresie informacji i poradnictwa zawodowego, a także wspierają merytorycznie pracę doradców zawodowych z powiatowych urzędów pracy. W województwie zachodniopomorskim istnieją dwa Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej – w Szczecinie oraz Koszalinie a województwie pomorskim w Gdańsku i Słupsku.

Centra są placówkami otwartymi dla wszystkich, którzy poruszają się po rynku pracy oraz dla młodzieży, która dopiero stoi przed wyborem zawodu. Zatem zapraszamy do nas osoby planujące karierę zawodową, pragnące zmienić pracę lub zawód, bezrobotne i poszukujące pracy.