Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku

W Ateneum – Szkole Wyższej istnieją trzy Wydziały:

• Wydział Studiów Edukacyjnych (prowadzi kierunki pedagogika oraz nauki o rodzinie)
– Katedra Pedagogiki
– Katedra Nauki o Rodzinie
• Wydział Europeistyki, Politologii i Dziennikarstwa (prowadzi kierunki dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz europeistyka)
– Katedra Europeistyki
– Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji
• Wydział Neofilologiczny (prowadzi studia na specjalnościach filologia angielska, germańska, hiszpańska, szwedzka oraz włoska)
– Katedra Filologii Angielskiej
– Katedra Filologii Hiszpańskiej
– Katedra Filologii Włoskiej
– Katedra Filologii Szwedzkiej
– Katedra Filologii Germańskiej

oraz Jednostki Międzywydziałowe:

 • Studium Języków Obcych
 • British Council Examination Centre
 • Biblioteka
 • Dział Nauki i Wydawnictw
 • Dział Kształcenia
 • Studia Podyplomowe
 • Praktyki zawodowe
 • Studium Wychowania Fizycznego
 • Biuro Współpracy z Zagranicą
 • Biuro Programu Erasmus+

W Uczelni funkcjonują również:

 • Samorząd Studencki
 • Klub Uczelniany AZS Ateneum
 • Centrum Aktywności Profesjonalnej
 • Pryzmat Studencki – Gazeta Internetowa
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku

https://www.ateneum.edu.pl/