Akademia Wojsk Lądowych

Akademia Wojsk Lądowych  prowadzi studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz szkolenia, kandydatów na oficerów w ramach Studium Oficerskiego.