Akademia Nauk Stosowanych w Pile

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile jest największą uczelnią publiczną północnej Wielkopolski. Od 2000 roku kształci specjalistów na 12 praktycznych kierunkach studiów medycznych, technicznych i społecznych – w ramach studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich.

Szeroka współpraca Uczelni z biznesem, zaowocowała projektem studiów dualnych, prowadzonych w partnerstwie z ponad 40. renomowanymi firmami.

ANS w Pile uczestniczy w Programie Erasmus+, który umożliwia międzynarodową mobilność. Uczelnia prowadzi współpracę międzynarodową z ponad 50. uczelniami partnerskimi z Europy oraz 12. z Ameryki Południowej i Azji.

Kampus akademicki, modernizowany z każdym rokiem, to doskonałe miejsce kształcenia specjalistycznych kadr. Na terenie Uczelni znajduje się m.in.: nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych, Centrum Fizjoterapii, Uczelniane Centrum Sportu i Rekreacji, sala widowiskowa oraz nowoczesne laboratoria inżynierskie ze Stacją Kontroli Pojazdów.