Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie jest nowoczesną, prężnie rozwijającą się uczelnią. Kształci poszukiwanych specjalistów, znajdujących zatrudnienie m.in. w żegludze międzynarodowej i śródlądowej oraz w przedsiębiorstwach i instytucjach związanych z gospodarką morską. Studenci akademii uczą się na trzech wydziałach, na studiach inżynierskich, magisterskich lub doktoranckich w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Ze względu na specyfikę przyszłej profesji, studenci od pierwszych chwil mają kontakt z praktyczną nauką zawodu. W program nauczania wpisane są płatne praktyki, uruchomiony jest także program płatnych staży w prestiżowych przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Studenci mają również możliwość realizowania swoich pasji w kołach naukowych, uczestniczenia w badaniach naukowych oraz uprawiania sportu i rozwijania indywidualnych zainteresowań.

Politechnika posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, na którą składają się między innymi: świetnie wyposażony statek szkolno-badawczy m/v Nawigator XXI, laboratoria i pracownie specjalistyczne, symulatory, silniki, kokpity sterownicze, elektroniczne mapy oraz pracownie komputerowe.

Uczelnia zatrudnia wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, która zapewnia kształcenie studentów na wysokim poziomie merytorycznym. Naukowcy akademii prowadzą także szereg badań istotnych dla rozwoju regionu i gospodarki morskiej m.in. z zakresu diagnostyki i remontów maszyn, zielonej energetyki, zawansowanych materiałów dla okrętownictwa, biopaliw, bezpieczeństwa żeglugi i transportu czy innowacyjnych systemów wspomagania nawigacji.

Kierunki kształcenia:

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

· nawigacja

· oceanotechnika

– żegluga śródlądowa

-geoinformatyka

· geodezja i kartografia

WYDZIAŁ MECHANICZNY

· mechanika i budowa maszyn PL, ENG

– inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe

WYDZIAŁ INŻYNIERYJNO-EKONOMICZNY TRANSPORTU

· transport

· logistyka

· zarządzanie i inżynieria produkcji

– zarządzanie

WYDZIAL MECHATRONIKI I ELEKTROTECHNIKI

– Mechatronika

– Automatyka i robotyka

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

– Informatyka

– Elektronika I teleinformatyka